Rendes tagság 2024-es évre – más országokból

13 000 Ft

Kategória:

Leírás

Fontos! Románián, Szerbián kívüli más országokban élő tagtársaink számára a Meteor c. folyóiratot elektronikus formában biztosítjuk.

Amatőrcsillagászat? Magyar Csillagászati Egyesület! Várjuk tagjaink sorába a csillagászat iránt érdeklődőket – minden korosztályból várjuk azokat, akik csillagászati közösségben szeretnék tudásukat bővíteni, megfigyeléseket végezni, és tagdíjukkal is támogatnák a csillagászat népszerűsítését, az amatőrcsillagászat művelését. Mi az előnye az egyesületi tagságnak?

  • A Magyar Csillagászati Egyesület tagjai illetményként kapják a távcsöves megfigyelőmunkához alapvető információkat nyújtó Meteor csillagászati évkönyvet;
  • Meteor című, havonta megjelenő csillagászati folyóiratot;
  • az MCSE tagjai ingyenesen látogathatják a Polaris Csillagvizsgáló programjait, jelentkezhetnek szakköreibe, kedvezményesen vehetnek részt az Egyesület táborain, rendezvényein,
  • árengedményt kapnak az egyesületi kiadványok megvásárlásakor;
  • és végül, de nem utolsósorban: a legnagyobb létszámú hazai csillagászati közösséghez tartozhatnak!

Tagjaink a Csillagváros csillagászati közösségi honlapon keresztül is tarthatják a kapcsolatot egymással és lakhelyük amatőrcsillagászaival.

A tagság jogi személyek számára is lehetséges.

A tagsági díj naptári évre vonatkozik, a január 1-december 31. közötti időszakra.