Vásárlási feltételek

Általános tudnivalók

Az egbolt.mcse.hu oldal elsődleges célja, hogy megkönnyítse a korszerű, bankkártyával történő fizetés alkalmazását a következő területeken:

  • új tagként való belépéskor az azonnali tagdíjfizetés, beleértve a rendes, ifjúsági, családi, valamint örökös tagsági formákat
  • már meglévő tagság esetén a következő naptári évre az esedékes tagdíj befizetése
  • a Magyar Csillagászati Egyesület működésének adomány formában történő támogatása (ide értve az általános célú adományokat, az Óbudai Polaris Csillagvizsgáló működtetését, felújítását, illetve. a Csillagtanya nevű megfigyelőbázis fejlesztését)

Garancia érvényesítése

Az egyesület tagság, valamint a támogatások esetében a garancia, jótállás vagy szavatosság fogalma nem értelmezhető. Téves befizetés (pl. nem megfelelő tagsági forma választása, meg nem érkezett kiadvány, téves kiadvány postázása, stb) esetén kérjük, az „elérhetőség” menüpontban található elérhetőségeken kérjük a problémát jelezni, ezt követően gondoskodunk a megfelelő számlák kiállításáról, illetve a befizetett összegek korrigálásáról, esetleges visszautalásáról, kiadványok pótlásáról, cseréjéről.